Szanowni Państwo !

Pragniemy powrócić do idei nadania szkole imienia. Kilka lat temu podjęliśmy się tego zadania, ale z różnych obiektywnych przyczyn nie doczekaliśmy się finału. Niełatwo w naszej Osowej znaleźć takiego kandydata na patrona, który nie budziłby silnych emocji.

Teraz sytuacja się zmieniła. W związku z realizowanym przez nas projektem edukacyjnym nawiązaliśmy kontakt z panią Emilia Jakimowicz, autorką książki o najwybitniejszym matematyku XX wieku, Polaku, który może być dla naszych uczniów wzorem i źródłem inspiracji.

To Stefan Banach (30 marca 1892 Kraków – 31 VIII 1945 r. Lwów) , genialny naukowiec, człowiek o niezwykle dramatycznej biografii, pokonujący przez całe życie trudności, ale odważny, konsekwentny i nieustraszony.

W latach 1902-10 uczęszczał do Gimnazjum nr 4 im. Henryka Sienkiewicza w Krakowie, w latach 1910-13 studiował na Politechnice Lwowskiej na wydziale inżynierii lądowej. W 1916 r. spotkał w Krakowie Hugona Steinhausa , z którym utworzył w 1919 r. Towarzystwo Matematyczne w Krakowie, przekształcone w 1920 r. w Polskie Towarzystwo Matematyczne. W 1920 r. został asystentem na Politechnice Lwowskiej. W 1920 r. obronił doktorat na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie, w 1922 r. habilitował się, otrzymał nominację na profesora nadzwyczajnego Uniwersytetu Lwowskiego. W 1924 r. został członkiem Polskiej Akademii Umiejętności. W 1927 r. został profesorem zwyczajnym Uniwersytetu Lwowskiego. Otworzyło mu to drogę do pięknej kariery naukowej. Zdobył szacunek nie tylko swoich bezpośrednich współpracowników, ale i największych matematycznych umysłów Europy.

Okres wojenny był dla Stefana Banacha niezwykle trudny, uczestniczył w gehennie mieszkańców Lwowa przechodzącego z rąk sowieckich w sferę wpływów niemieckich i ponownie wyzwolonego. Zmarł na raka płuc, pochowany został na Cmentarzu Łyczakowskim.

Życie, działalność i osiągnięcia Stefana Banacha wpisują się w misję naszej szkoły „Światu, ludziom, sobie …”. Ten wybitny naukowiec kieruje uwagę młodych ludzi ku matematyce, która w gimnazjum, liceum i na dalszych etapach kształcenia odgrywa istotną rolę, uczy logicznego myślenia i porządkowania świata. Mamy nadzieję , że dzięki takiemu patronowi nasza młodzież zainteresuje się nawiązaną już współpracą z UG i PG.

Interesują nas również związki Stefana Banacha z Krakowem i Lwowem. Mamy świadomość wspólnoty losów tych miast i Gdańska. Pojawia się tu bowiem idea wielokulturowości i budowania mostów między narodami o poplątanej historii. Pragniemy uczyć prawdziwej, choć niełatwej tolerancji.

Uczyniliśmy już pierwszy krok. 18 marca bieżącego roku spotkali się przedstawiciele Rady Rodziców , Rady Pedagogicznej i Samorządu Uczniowskiego z Grupą Inicjatywną. Rozpoczęły się konsultacje, które trwać będą do 15 kwietnia, czyli referendum w sprawie nadania szkole imienia Stefana Banacha.

Liczymy, że zechcecie Państwo poprzeć naszą inicjatywę. Zainteresowani znajdą materiały dotyczące kandydata na patrona na stronach internetowych szkoły.

Chcemy mieć patrona, chcemy we współczesnym świecie odwołać się w wychowaniu młodzieży do wartości ponadczasowych takich jak pracowitość, uczciwość, skromność , szacunek dla wiedzy i nauki. Wybór Stefana Banacha daje nam taką szansę .